Juridische dienstverlening op uw maat

Sinds 1977 kies ik bewust voor een kleinschalige aanpak, waarbij het persoonlijk contact met mijn cliënten voorop staat. Daarmee kan de vertrouwensband worden gelegd, die nodig is om de rechtzoekende te begeleiden langs het vaak hobbelig en duister juridisch parcours.

Kleinschaligheid hoeft dus geen nadeel te zijn. Betrokkenheid en ervaring dragen bij tot een goede dienstverlening bij veel kleine en grote problemen waarmee mensen in hun leven te maken krijgen. En uiteraard wordt de kwaliteit ook gewaarborgd door de regels en de plichtenleer die door de wet en de beroepsorganisatie zijn voorgeschreven. Daar hoort ook permanente bijscholing bij.

Wettelijke informatie

Mijn beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij Amlin Insurance SE (Koning Albertlaan  37 te 1030 Brussel) met een waarborg van €2.500.000 per schadegeval en dit wereldwijd behoudens de verduidelijkingen en uitzonderingen die in de polis zijn vermeld. Als advocaat ingeschreven aan de Balie Gent ben ik onderworpen aan de Codex Deontologie van de Orde Van Vlaamse Balies die kan geraadpleegd worden via www.advocaat.be, en aan de reglementen van mijn balie die geraadpleegd kunnen worden op mijn kantoor of op het secretariaat van de Orde van Advocaten Balie Gent, Opgeëistenlaan 401 P, 9000 Gent. De informatie die aan de cliënt moet worden verstrekt op grond van het Wetboek van Economisch Recht en van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (GDPR) is ter beschikking op mijn kantoor en zal u bij het eerste contact worden meegedeeld. 


KBO / BTW-nummer: 0812.587.113